Bijsturing NP Onderwijs: verdeling middelen en verlenging bestedingstermijn

Vandaag is de Kamerbrief ‘Bijsturing NP Onderwijs: verdeling middelen en verlenging van de bestedingstermijn’ naar de ministerraad gestuurd. In deze Kamerbrief kondigt minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet onderwijs) aan om de koers van het NP Onderwijs te verleggen. We zetten de 3 belangrijkste punten op een rij.

Spelende schoolkinderen

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): ,,Ik wil dat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen, ongeacht corona. Dat begint met een stevige basis: goed leren lezen, schrijven en rekenen, met oog voor het welzijn van leerlingen. Scholen werken daar hard aan. De afgelopen jaren helaas met harde tegenwind, door de gevolgen van de coronapandemie. Daarom krijgen scholen meer tijd om de basis van goed onderwijs verder te versterken met bewezen effectieve maatregelen.”

Meer informatie

Lees de Kamerbrief op rijksoverheid.nl.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs