Uitbreiding onderwijs

Uitbreiding onderwijs

Deze samenvatting gaat over verlenging van de reguliere lestijd op school en de inzet van gerichte voor- en naschoolse interventies. Andere oplossingen voor uitbreiding van het onderwijs komen aan de orde in andere onderdelen van de menukaart, zoals Voor- en vroegschoolse interventies en Zomerscholen.

Het onderzoek richt zich op drie soorten interventies om het onderwijs op school uit te breiden:

  • verlenging van het schooljaar;
  • verlenging van de schooldag;
  • extra onderwijs, voor of na schooltijd,

voor specifieke groepen leerlingen, vooral kinderen uit kansarme gezinnen of minder goed presterende kinderen.

Praktijkvoorbeelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs