Informatie in bestuursverslagen NP Onderwijs

Het NP Onderwijs heeft een aantal instellingen in het mbo en hoger onderwijs gevraagd om hun jaarverslagen over 2021 aan te vullen. In dit document staat om welke aanvullende gegevens het gaat.

Ook zien instellingen in dit document welke gegevens zij minimaal moeten opnemen in de coronaparagraaf als onderdeel van hun jaarverslag van 2022. Deze informatie is nodig om de Tweede Kamer en andere belanghebbenden te informeren over de besteding van de NP Onderwijsmiddelen.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs