Informatie jaarverslagen 2022 NP Onderwijs

Met deze brief informeert Henrike Karreman (directeur MBO en programmadirecteur NP Onderwijs mbo-ho & onderzoek) instellingen in het mbo en hoger onderwijs dat zij de instellingen die dit betreft gericht heeft aangeschreven om aanvullende informatie op te vragen.

De handreiking coronaparagraaf helpt instellingen in het mbo, hoger onderwijs en onderzoek om de inzet van NP Onderwijsmiddelen te verantwoorden. Uit de analyse van de jaarverslagen 2021 van de instellingen blijkt dat veel instellingen uitgebreid rapporteren over de plannen en de uitvoering daarvan. Niet alle jaarverslagen bevatten echter alle benodigde informatie.

De brief gaat in op de minimaal benodigde gegevens die elke instelling over 2022 moet aanleveren. Het doel is een compleet sectorbeeld over de stand van zaken rondom de bestedingen, dat met de voortgangsrapportages wordt gedeeld met de Tweede Kamer.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs