Ouders/verzorgers en leerlingen

Ouders/verzorgers en leerlingen

Eerder dit jaar is het Nationaal Programma Onderwijs begonnen. Dit herstelplan moet helpen bij het opvangen en wegwerken van leervertragingen door corona.

Wat betekent dit voor u als ouders/verzorgers en voor uw kind?

Gesprek over elke leerling

Uw school bekijkt hoe uw kind ervoor staat, want daar begint alles mee. Elke leerling komt aan de beurt. De school nodigt u als ouders en uw kind uit voor een gesprek. Samen bekijkt u wat de beste aanpak is voor het vervolg. Daarbij gaat het niet alleen om de leerontwikkeling, maar ook om de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van uw kind.

Op de website van Ouders & Onderwijs staan tips hoe u als ouders dit gesprek kunt voorbereiden. Daarbij vindt u ook voorbeeldvragen die u vooraf thuis met uw zoon of dochter kunt bespreken.

Menukaart voor scholen

Uw school heeft van het ministerie al meer informatie gekregen en kan aan de slag. Na een schoolscan bekijkt uw school hoe zij leerlingen gaat ondersteunen en wat leraren nodig hebben om dit zo goed mogelijk te doen. Uw school kan daarvoor kiezen uit een menukaart met verschillende vormen van ondersteuning en maatregelen.

Meerjarenplan en medezeggenschapsraad

Uw school zet de gekozen maatregelen uit de menukaart in een meerjarenplan. Zo is te zien hoe uw school het extra geld gaat besteden en de coronavertragingen wil aanpakken. Hiervoor is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt uw school het extra geld.

Dit staat ook in een handige tijdlijn.

Iets vragen of meer weten?

Bekijk de vragen van ouders over het NP Onderwijs op deze website.

U kunt ook contact opnemen met een van de organisaties voor ouders hieronder.