Monitoren en verantwoorden in mbo en ho

Alle instellingen in het mbo en ho hebben in 2021 eigen bestedingsplannen gemaakt waarin staat wat zij met gaan doen met het geld uit het NP Onderwijs. Adviesbureau Berenschot monitort de uitvoering van deze plannen.

Berenschot monitort via een implementatiemonitor welke acties onderwijsinstellingen nemen en wat de effecten daarvan zijn op hun leerlingen.

Implementatiemonitor

Alle NPO-contactpersonen bij mbo’s, hbo’s en universiteiten worden door bureau Berenschot per e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang van de implementatiemonitor.

Hebt u vragen over de implementatiemonitor? Stuur dan een bericht naar: npo-monitor@berenschot.nl.

Coronaparagraaf

Alle instellingen moeten in hun bestuursverslag over 2021 een aparte coronaparagraaf opnemen. Het ministerie heeft hiervoor een ‘handreiking coronaparagraaf’ gemaakt.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs