Handreiking inhuur externen

Wilt u als school of schoolbestuur met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs expertise of onderwijsprogramma’s van particuliere partijen inzetten? In deze beknopte handreiking leest u waar u op moet letten en vindt u een praktisch stappenplan.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs