Veelgestelde vragen over de besteding van middelen uit het NP Onderwijs in po en vo

Inzet van middelen

Verdeling van middelen binnen een bestuur

Samenwerking met partijen buiten het onderwijs zoals kinderopvang

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs