Tweede adviesbrief Platform Perspectief Jongeren aan minister Wiersma

In deze tweede adviesbrief over het Nationaal Programma Onderwijs vraagt het PPJ aandacht voor het belang van het herstel van de pedagogische relatie tussen leerling en leraar. Dat is een voorwaarde om zowel sociaal-emotionele problematiek als leerachterstanden aan te pakken, en de doelen van het programma te halen. Geef scholen hiervoor tijd en ruimte, adviseert het PPJ.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs