Derde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

Deze derde voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) laat zien hoe het gaat met de uitvoering van dit programma sinds de start in 2021 en bevat informatie over alle sectoren: van het primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs. De belangrijkste resultaten uit de rapportage voor po/vo en voor mbo/ho staan in twee aparte samenvattingen.

Toelichting bij de derde voortgangsrapportage

Deze derde voortgangsrapportage over het NP Onderwijs biedt meer inzicht in de uitvoering van het programma door scholen, instellingen en universiteiten.

Een ruime meerderheid van de schoolleiders in het funderend onderwijs is tevreden over de uitvoering van het NP Onderwijs. Maar ondanks de goede uitvoering van het programma maken schoolleiders in het vo en (v)so zich nog altijd relatief veel zorgen over de impact van de coronapandemie op het welbevinden van hun leerlingen. In het po maken schoolleiders zich naast het welbevinden juist iets vaker zorgen over de leerprestaties van hun leerlingen op taal en rekenen. Meer informatie over de leerprestaties en de inzet en opbrengsten van de interventies leest u terug in deze voortgangsrapportage.

In het mbo en het hoger onderwijs vordert de uitvoering van het programma goed. De acties van de onderwijsinstellingen zijn in volle gang en de bestedingen zijn op peil. Daarnaast is het perspectief op werk voor studenten sterk verbeterd. Aandachtspunten zijn dat er meer studenten uitvallen zonder diploma en dat er nog steeds zorgen zijn over het welzijn van studenten.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs