Voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

Het ministerie van OCW monitort de voortgang van het programma per onderwijssector. Zo krijgen we inzicht in de uitvoering van het programma en de opbrengsten voor leerlingen en studenten.

De uitkomsten vatten we samen in een voortgangsrapportage, die we twee keer per jaar delen met het onderwijsveld en de Tweede Kamer.

Derde voortgangsrapportage NP Onderwijs

Derde voortgangsrapportage alle onderwijssectoren (november 2022)

Deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de onderstaande onderzoeksrapporten.

Tweede voortgangsrapportage NP Onderwijs

Tweede voortgangsrapportage mbo, ho en onderzoek (juni 2022)

Deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de onderstaande onderzoeksrapporten.

Tweede voortgangsrapportage funderend onderwijs (april 2022)

Deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de onderstaande onderzoeksrapporten.

Eerste voortgangsrapportage NP Onderwijs

Eerste voortgangsrapportage alle onderwijssectoren (oktober 2021)

Deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de onderstaande onderzoeksrapporten.

Implementatie NP Onderwijs

Leerprestaties van leerlingen

Welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen

Executieve vaardigheden van leerlingen

Overige onderzoeken

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs