Voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

Het ministerie van OCW monitort de voortgang van het programma per onderwijssector. Zo krijgen we inzicht in de uitvoering van het programma en de opbrengsten voor leerlingen en studenten.

De uitkomsten vatten we samen in een voortgangsrapportage, die we twee keer per jaar delen met het onderwijsveld en de Tweede Kamer.

De derde voortgangsrapportage over alle onderwijssectoren is verschenen op 17 november 2022.

Ook de eerdere voortgangsrapportages kunt u terugvinden op deze website:

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs