Voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

Het ministerie van OCW monitort de voortgang van het programma per onderwijssector. Zo krijgen we inzicht in de uitvoering van het programma en de opbrengsten voor leerlingen en studenten.

De uitkomsten vatten we samen in een voortgangsrapportage, die we twee keer per jaar delen met het onderwijsveld en de Tweede Kamer.

Vierde voortgangsrapportage NP Onderwijs

Vierde voortgangsrapportage alle onderwijssectoren (juni 2023)

Deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de onderstaande onderzoeksrapporten.

Kader voor MKBA: De effecten van het NP Onderwijs mbo/ho in beeld (pdf)
Implementatiemonitor NP Onderwijs funderend onderwijs 4e meting (pdf)
Tabellenrapportage Implementatiemonitor NP Onderwijs 3e tussenmeting (pdf)
Implementatiemonitor NP Onderwijs mbo/ho 3e tussenmeting (pdf)
Notitie Studentenpeiling NP Onderwijs 2023 (pdf)
Cohortrapportage DUO NP Onderwijs 2023 (pdf)

Derde voortgangsrapportage NP Onderwijs

Derde voortgangsrapportage alle onderwijssectoren (november 2022)

Deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de onderstaande onderzoeksrapporten.

Managementsamenvatting Macromonitor NP Onderwijs mbo en ho
Implementatiemonitor NP Onderwijs tweede tussenmeting mbo en ho
Tabellenrapportage Implementatiemonitor NP Onderwijs mbo en ho
Implementatiemonitor NP Onderwijs derde meting funderend onderwijs
Implementatiemonitor NP Onderwijs casestudies funderend onderwijs
Welbevinden, motivatie en zelfregulatie van vo-leerlingen tijdens en na de coronapandemie
Leervertraging in het voortgezet onderwijs 2022
Beleidsrapport leergroei po NCO november 2022

Tweede voortgangsrapportage NP Onderwijs

Tweede voortgangsrapportage mbo, ho en onderzoek (juni 2022)

Deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de onderstaande onderzoeksrapporten.

Implementatiemonitor NP Onderwijs eerste tussenmeting mbo en ho
Tabellenrapportage Implementatiemonitor NP Onderwijs eerste tussenmeting mbo en ho
Studentenpeiling NP Onderwijs onderzoeksnotitie mbo en ho
Vierde voortgangsrapportage SBB Actieplan stages en leerbanen juli-december 2021

Tweede voortgangsrapportage funderend onderwijs (april 2022)

Deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de onderstaande onderzoeksrapporten.

Implementatiemonitor NP Onderwijs: tweede deelonderzoek funderend onderwijs
Welbevinden, motivatie en zelfregulatie van vo-leerlingen tijdens de coronapandemie
Regeling Extra Hulp voor de Klas
Organisatorische ondersteuningsbehoefte NP Onderwijs

Eerste voortgangsrapportage NP Onderwijs

Eerste voortgangsrapportage alle onderwijssectoren (oktober 2021)

Deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de onderstaande onderzoeksrapporten.

Implementatie NP Onderwijs

Implementatiemonitor NP Onderwijs startmeting mbo, hbo, wo
Derde voortgangsrapportage SBB Actieplan stages en leerbanen
Implementatiemonitor NP Onderwijs eerste deelonderzoek funderend onderwijs, ResearchNed, 2021.
Extra Hulp voor de Klas: monitor aanvraagproces

Leerprestaties van leerlingen

Balans na anderhalf jaar: vertraging leergroei het grootst voor rekenen-wiskunde – NCO Factsheet 8, Nationaal Cohortonderzoek, 2021.
Vertraging in de leergroei in het basisonderwijs na anderhalf jaar COVID-19-crisis, NRO, Nationaal Cohortonderzoek, 2021.
Leervertraging door schoolsluitingen in het voortgezet onderwijs – Deel 2, Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2021.
Leervertraging door schoolsluitingen in het voortgezet onderwijs – Deel 2, addendum, Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2021.

Welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen

Factsheet Sociaal-emotioneel functioneren en welbevinden in het po, Learn!, VU en Universiteit Maastricht,  2021.
Factsheet Sociaal-emotioneel functioneren en welbevinden in het vo, Learn!, VU en Universiteit Maastricht, 2021.

Executieve vaardigheden van leerlingen

Leren in coronatijd: Eindrapport vragenlijstonderzoek onder leerlingen in het voortgezet onderwijs, Radboud Docenten Academie / KBA Nijmegen, 2020.

Overige onderzoeken

Gevolgen van zestien maanden corona voor het primair onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, 2021.
Gevolgen van zestien maanden corona voor het speciaal onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, 2021.
Gevolgen van zestien maanden corona voor het voortgezet speciaal onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, 2021.
Gevolgen van zestien maanden corona voor het voortgezet onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, 2021.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs