Vierde adviesbrief Platform Perspectief Jongeren aan minister Paul

Het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) deelt het vierde deeladvies over keuzes en bestedingen van het NP Onderwijs.

De commissie richtte zich voor dit advies op de vraag hoe de gemeenten de financiële middelen vanuit het programma hebben ingezet. Gemeenten krijgen tot en met schooljaar 2024-2025 vanuit NP Onderwijs een aanvulling op de reguliere middelen.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs