Ondersteuning

Het Nationaal Programma Onderwijs biedt scholen en gemeenten inhoudelijke ondersteuning. Dit is nu in ontwikkeling.

Helpdesk gesloten

Tot en met 15 augustus is de helpdesk van het Nationaal Programma Onderwijs gesloten. Tegen de tijd dat de helpdesk weer open gaat, leest u hier hoe u contact kunt opnemen.

Expertondersteuning

Voor scholen die zich zorgen maken of zij de kwaliteit van hun onderwijs kunnen blijven waarborgen, bijvoorbeeld omdat de leerresultaten teruglopen of door een lerarentekort of andere uitdagingen, organiseert OCW expertondersteuning. Die loopt deels via bestaande ondersteuningsprogramma’s die in opdracht van OCW of door sectororganisaties worden aangeboden, en deels via de helpdesk.

De helpdesk brengt scholen op verzoek in contact met een onderwijsexpert die past bij hun ondersteuningsbehoefte. De expert kan bij het opstellen van het schoolprogramma de rol van adviseur of ‘kritische vriend’ vervullen.

Webinars

OCW organiseert webinars over de menukaart met interventies.

Brochures, handreikingen en tips

SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

SLO ondersteunt scholen en leraren bij de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs met tools en suggesties voor interventies die de volle breedte van het curriculum bestrijken: van taal en rekenen/wiskunde tot kunst en cultuur.

  • Voor het basisonderwijs zijn er per leerjaar of per leergebied overzichten met focusdoelen die leerkrachten helpen bij het maken van keuzes. De focusdoelen zijn doelen die in deze periode tot aan de zomervakantie prioriteit hebben.
  • Voor het voortgezet onderwijs biedt SLO kaders (‘wat moet’ in het curriculum) en handreikingen (‘wat mag’ in het curriculum) om het onderwijsprogramma doelgericht verder vorm te geven.

De SLO-website geeft antwoord op veelvoorkomende vragen en biedt gelegenheid om vragen te stellen. SLO organiseert ook webinars met de mogelijkheid om vragen te stellen.

Onderwijskennis.nl

Op onderwijskennis.nl vinden leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals wetenschappelijke kennis over interventies in de Nederlandse context. De inzichten daar kunnen hen helpen hun eigen onderwijs vorm te geven.

Kenniscommunity

Er is een kenniscommunity in opbouw die werkt aan versterking van regionale kennisnetwerken, goede praktijkvoorbeelden en het leren van elkaar.

Nieuwsbrieven

Elke maand verstuurt het ministerie van OCW nieuwsbrieven over primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Daarin staat het laatste nieuws over subsidies, wetsvoorstellen, bijeenkomsten, coronamaatregelen en uiteraard het Nationaal Programma Onderwijs. Kies een abonnement.