Ondersteuning

Het Nationaal Programma Onderwijs biedt scholen en gemeenten inhoudelijke ondersteuning. Dit is nu in ontwikkeling.

Helpdesk en advieslijn

Vragen of zorgen over het Nationaal Programma Onderwijs, of behoefte aan ondersteuning of advies? Bel (0800) 424 04 24. Dit gratis OCW-informatienummer is op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur.
U kunt ook een bericht sturen naar info@nationaalprogrammaonderwijs.nl.

Expertondersteuning

De helpdesk brengt scholen op verzoek in contact met een onderwijsexpert die past bij hun ondersteuningsbehoefte. De expert kan bij het opstellen van het schoolprogramma de rol van adviseur of ‘kritische vriend’ vervullen.

Voor scholen die zich zorgen maken of zij de kwaliteit van hun onderwijs kunnen blijven waarborgen, bijvoorbeeld omdat de leerresultaten teruglopen of door een lerarentekort of andere uitdagingen, is meer uitgebreide expertondersteuning beschikbaar.

  • In het po kunnen scholen en besturen hiervoor terecht bij het programma Goed worden, goed blijven via gwgb@poraad.nl.
  • In het vo kunnen scholen hiervoor terecht bij het programma Leren verbeteren via een aanmeldformulier.

Webinars

OCW organiseert webinars over de menukaart met interventies.

Brochures, handreikingen en tips

SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

SLO ondersteunt scholen en leraren bij de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs met informatie en producten die de volle breedte van het curriculum bestrijken.

  • Voor het primair onderwijs zijn diverse producten beschikbaar die goed passen bij de doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs. Ze helpen om binnen bepaalde thema’s aan de ontwikkeling van leerlingen te werken. Per thema is vermeld bij welk doelgebied van de menukaart de producten ondersteuning bieden.
  • Voor het voortgezet onderwijs biedt SLO kaders (‘wat moet’ in het curriculum) en handreikingen (‘wat mag’ in het curriculum) om het onderwijsprogramma doelgericht verder vorm te geven.

De SLO-website geeft antwoord op veelvoorkomende vragen en biedt gelegenheid om vragen te stellen. SLO organiseert ook interactieve webinars.

Onderwijskennis.nl

Op onderwijskennis.nl vinden leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals wetenschappelijke kennis over interventies in de Nederlandse context. De inzichten daar kunnen hen helpen hun eigen onderwijs vorm te geven.

Kenniscommunity

Er is een kenniscommunity in opbouw die werkt aan versterking van regionale kennisnetwerken, goede praktijkvoorbeelden en het leren van elkaar.

Nieuwsbrieven

Elke maand verstuurt het ministerie van OCW nieuwsbrieven over primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Daarin staat het laatste nieuws over subsidies, wetsvoorstellen, bijeenkomsten, coronamaatregelen en uiteraard het Nationaal Programma Onderwijs. Kies een abonnement.