Kwaliteitskaarten voor schoolleiders bij keuzes rond gelden NP Onderwijs

Veel schoolleiders zitten te springen om praktische handvatten bij de keuzes die ze moeten maken in de besteding van NP Onderwijsgelden. De kwaliteitskaarten (praktijkkaarten) op deze pagina zijn er om hen te helpen.

De AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders) heeft deze 10 kwaliteitskaarten ontwikkeld met financiering en ondersteuning van het ministerie van OCW. U kunt ze hieronder downloaden.

> Eigen ontwikkeling schoolleider

Deze praktijkkaart geeft handvatten voor:

 • Hoe zorg ik ervoor dat ik zelf blijf leren?
 • Hoe geef ik het goede voorbeeld als lerende schoolleider?

> Hoe leid ik mezelf?

Deze praktijkkaart geeft handvatten voor:

 • Hoe zorg ik dat ik mijn rol pak in het kader van NP Onderwijs?
 • Hoe voorkom ik stress en werkdruk?
 • Hoe zorg ik dat ik mijn werk steeds beter doe?

> Monitoren en bijsturen van NP Onderwijs-interventies

Deze praktijkkaart geeft handvatten voor:

 • Hoe weet ik of we op de goede weg met het realiseren van onze doelstellingen?
 • Hoe zorg ik dat we tijdig het proces bijsturen, waar nodig?
 • Hoe houd ik de focus voldoende vast en zorg ik dat de NP Onderwijs-interventie niet verwatert door de waan van de dag?
 • Hoe borg ik de nieuwe aanpak?

> Onderzoeksmatig werken aan onderwijsverbetering

Deze praktijkkaart geeft handvatten voor:

 • Hoe krijg ik meer focus in ons speerpunt/ verbeterthema dat we in het kader van NP Onderwijs gekozen hebben?
 • Hoe komen we tot een effectief plan van aanpak voor verbetering?
 • Hoe komen we tot een plan van aanpak dat gedragen wordt door het hele team?

> Inzetten van personeel en experts

Deze praktijkkaart geeft handvatten voor:

 • Hoe zorg ik dat ik voldoende personeel kan inzetten vanuit de NP Onderwijsmiddelen?
 • Hoe zorg ik dat tijdelijk personeel op een duurzame manier inzet?
 • Hoe maak ik optimaal gebruik van externe experts en trainers?

> Samenwerken met ouders

Deze praktijkkaart geeft handvatten voor:

 • Hoe kunnen we ouders ondersteunen om het leren van hun kinderen te stimuleren?
 • Hoe benutten we de expertise van ouders om het leren van onze leerlingen te stimuleren?
 • Hoe voeren we het goede gesprek met ouders?

> Stimuleren van leren van leraren

Deze praktijkkaart geeft handvatten voor:

 • Hoe krijg ik mijn team in beweging?
 • Hoe krijg ik mijn leraren enthousiast om te willen leren?
 • Hoe ondersteun ik mijn leraren bij het inzetten van de juiste interventies?

> Veranderkundig werken

Deze praktijkkaart geeft handvatten voor:

 • Hoe zorg ik dat ik bij veranderingsprocessen (zoals werken met de NP Onderwijs-interventies) de leraren meekrijg?
 • Wat vraagt het van mij als schoolleider om veranderingen te laten slagen?
 • Hoe richt ik het veranderingsproces in zodat dit succesvol kan worden uitgevoerd?

> Voorkomen van te veel werkdruk

Deze praktijkkaart geeft handvatten voor:

 • Hoe zorg ik dat teamleden niet te veel werkdruk ervaren door de NP Onderwijs-interventies?
 • Hoe houd ik in de gaten hoeveel tijd de interventies kosten?
 • Hoe zorg ik voor een goede taakverdeling in het team?

> Werken met proeftuintjes

Deze praktijkkaart geeft handvatten voor:

 • Hoe zorg ik dat onze onderwijsverbetering bijdraagt aan ‘samenwerken’ en ‘duurzame ontwikkeling’?
 • Hoe zorg ik voor het betekenisvol betrekken van leraren bij onderwijsverbetering?
 • Hoe benut ik de ervaringen en overtuigingen, kennis en kunde van de leraren en het team bij onderwijsverbetering?

 • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs