Onveilige thuissituaties opmerken en in actie komen

Leraren krijgen vroeg of laat in hun loopbaan onvermijdelijk te maken met leerlingen die opgroeien in een onveilige situatie. De coronaperiode kan thuis tot extra spanningen hebben geleid. Het is dus belangrijk dat u hier alert op bent.

Wat te doen wanneer je als leraar het gevoel hebt dat een leerling thuis onveilig is, en bij signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling?

Op Leraar24 lees je:

Ook het NJi heeft een handreiking, in twee versies:

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs