Succesfactoren voor een effectief schoolprogramma

Het schoolprogramma is een plan van aanpak waarin de school concreet beschrijft wat ze in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs de komende 2 schooljaren gaat doen om vertragingen weg te werken en de brede ontwikkeling van alle leerlingen te versterken. Er zijn 6 factoren die bijdragen aan een succesvolle uitvoering van het schoolprogramma.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs