Webinar over subsidieregeling heterogene brugklassen

VO-scholen kunnen subsidie aanvragen om heterogene brugklassen te realiseren en te verbeteren. Voor geïnteresseerden is een webinar over deze regeling nog steeds te bekijken.

Scholieren tijdens een pauze op school

De overgang van primair naar voortgezet onderwijs is een belangrijke en soms ook kwetsbare schakel in de onderwijsloopbaan van leerlingen. Zeker in coronatijd is het van belang dat scholen hun leerlingen kansrijk adviseren en plaatsen. Een dakpanbrugklas of brede brugklas kan ertoe bijdragen dat leerlingen terechtkomen op de plaats die het beste past bij hun capaciteiten. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs willen we daarom stimuleren dat scholen investeren in heterogene brugklassen.

Bekijk het webinar terug dat OCW op 6 oktober gaf voor schoolbestuurders, schoolleiders en leraren die interesse hebben in de subsidieregeling. Aan de orde komen onder meer wat u ermee kunt, wat de voorwaarden zijn en hoe u de aanvraag doet.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs