Extra aandacht voor leerlingen vóór, in en na de brugklas

Leerlingen uit groep 8 die deze zomer naar het voortgezet onderwijs gaan of die de overstap vorig jaar hebben gemaakt, maken tumultueuze leerjaren door. Daarom vraagt de ‘warme overdracht’ nog meer aandacht van basisscholen en middelbare scholen dan anders. Ook bij het uitvoeren van de schoolscan en het kiezen van de interventies binnen het Nationaal Programma Onderwijs.

PO: Wees zo volledig mogelijk in het Onderwijskundig Rapport

Alles wat u weet over de cognitieve, sociaal-emotionele en executieve ontwikkeling van uw achtstegroepers, kan van belang zijn voor de middelbare scholen van hun keuze. Zij zijn het immers die aan de slag moeten met de informatie uit uw schoolscan.

Wees in uw Onderwijskundig Rapport en de uitwisseling bij de warme overdracht dus zo volledig mogelijk, meer dan ooit.

Maak ook gebruik van de handreiking Schooladvisering van OCW. Een ander handig hulpmiddel is de infographic Een kansrijke overgang van basisschool naar middelbare school.

VO: Zorg dat u de leerling goed in beeld krijgt

Verzamel naast het Onderwijskundig Rapport van de basisschool ook zelf zo breed mogelijk informatie over alle aankomende brugklasleerlingen. Dit kan door gesprekken met hen en hun ouders, observaties in de klas en daarbuiten, en met formele en informele vormen van toetsing. U kunt bij leerlingen in het eerste en tweede jaar capaciteitentesten afnemen met subsidie uit het NP Onderwijs. Trek ook bij basisscholen tijdig aan de bel als u gegevens mist.

Meer dan anders zult u ruimte nodig hebben voor maatregelen waarmee u kunt inspelen op de ontwikkeling van deze groep leerlingen. De komende schooljaren is het extra belangrijk dat zij voldoende tijd krijgen om op het voor hen passende niveau te komen. Houd daar rekening mee bij uw schoolprogramma en de interventies die u kiest.

Maak ook gebruik van de handreiking Kansrijke doorstroom na de brugklas, die OCW samen met de VO-raad en SLO heeft ontwikkeld. Hierin leest u meer over achtergrondkenmerken van leerlingen, betrokkenheid van leerlingen en ouders en de besluitvorming.

Komend schooljaar kan bij uitstek een moment zijn om te beginnen met breder samengestelde brugklassen, als u die nu nog niet aanbiedt. Sinds 1 oktober is er een subsidieregeling die zulke brugklassen stimuleert.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs