Tweede voortgangsrapportage mbo, ho en onderzoek

Vandaag is de tweede voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs voor het mbo, ho en onderzoek aan de Tweede Kamer gestuurd.

Studenten

Met het NP Onderwijs wil het ministerie van OCW studievertraging en onderzoeksvertraging door corona verhelpen, het tekort aan stages aanpakken en studentenwelzijn verbeteren. Vanuit het programma gaat circa € 2,7 miljard naar maatregelen om mbo, ho en wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen.

Deze rapportage laat zien welke maatregelen instellingen vanaf het najaar van 2021 hebben genomen en hoe het hun studenten is vergaan.

Lees het persbericht en de volledige rapportage met de samenvatting.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs