Tweede voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs mbo, ho en onderzoek

Deze tweede voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs laat zien hoe het staat met de uitvoering van dit programma in het mbo en hoger onderwijs vanaf het najaar van 2021.

De belangrijkste resultaten uit de rapportage staan in een aparte samenvatting.

Toelichting bij de tweede voortgangsrapportage

Met het Nationaal Programma Onderwijs wil het ministerie van OCW studievertraging en onderzoeksvertraging door corona verhelpen, het tekort aan stages aanpakken en studentenwelzijn verbeteren. Vanuit het programma gaat circa € 2,7 miljard naar maatregelen om mbo, ho en wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. De tweede rapportage laat zien welke maatregelen instellingen vanaf het najaar van 2021 hebben genomen en hoe het hun studenten is vergaan.

De voortgangsrapportage gaat onder meer in op:

  • acties en bestedingen;
  • studievertraging en studentenwelzijn;
  • stages, leerwerkplekken en wetenschappelijk onderzoek.

De voortgangsrapportage is gebaseerd op data uit diverse onderzoeken, waaronder een implementatiemonitor, een macromonitor en een studentenpeiling, waarnaar de rapportage verwijst.

Lees het persbericht en download ook de Kamerbrief en de bijlagen waarnaar de rapportage verwijst.

De volgende voortgangsrapportage staat gepland voor november 2022.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs