OCW Dichtbij, schoolscan, prijsvraag en informatiepunt

De eerste bijeenkomst van OCW Dichtbij: NP Onderwijs is een feit! In Zwolle kwamen onder anderen leerkrachten en schoolleiders samen om in gesprek te gaan over hun geleerde lessen over het NP Onderwijs. In deze nieuwsbrief leest u hoe deze dag verliep en hoe u zich inschrijft voor een volgende editie van OCW Dichtbij in uw regio.

Ook leest u meer over het actualiseren van de schoolscan en welke handreikingen hierbij kunnen helpen. NRO kondigt een prijsvraag aan, en het informatiepunt voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) kan dit voorjaar een feit zijn.

Studiegroep, contactpunt en samen leren: NP Onderwijs onder de loep

Het probleem analyseren, de tijd nemen en een strategie bedenken voordat je je slag slaat. “Een belangrijke werkwijze in bijvoorbeeld de golfsport, maar in het onderwijs zouden we die bal gelijk een zwiep geven,” vertelde Loes van Wessum op dinsdag 24 januari tijdens de eerste editie van OCW Dichtbij: NP Onderwijs onder de loep in Zwolle. “Terwijl een goede analyse vooraf ontzettend belangrijk is om het onderwijs duurzaam te veranderen.”

Lees verder

Overleg

Actualiseer de schoolscan

Het is weer tijd om plannen voor het nieuwe schooljaar te maken. Scholen hebben tot en met schooljaar 2024/2025 de tijd voor uitvoering van het NP Onderwijs. De kans is dus groot dat u ook voor aankomend schooljaar moet bepalen welke interventies u met de NPO-middelen gaat inzetten.

Om tot een onderbouwde keuze te komen, kijkt u terug (wat hebben ingezette interventies opgeleverd?) en vooruit (wat hebben onze leerlingen nog nodig om coronavertragingen of daaraan gerelateerde problemen tegen te gaan?). Dat doet u door de schoolscan te actualiseren.

Ga aan de slag met onze tips en handvatten

Meer weten over cyclisch werken aan onderwijsverbetering? Bekijk ook:

NRO: vooraankondiging prijsvraag interventies in vmbo, pro en (v)so

Is uw organisatie in vmbo, pro en/of (v)so bezig met interventies die de ontwikkeling van cognitieve, sociaal-emotionele en praktische vaardigheden van leerlingen bevorderen? Deze interventies kunt u binnenkort indienen bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor het wetenschappelijk onderzoek ‘Pilottrajecten interventies in het vmbo, pro en (v)so’. Het onderzoek moet onder meer beter in beeld brengen of de interventies de beoogde resultaten opleveren en of ze de hun doelgroepen bereiken. Op deze manier werkt u mee aan meer bewijs in uw sector.

Lees meer

Aanbesteding NCO Informatiepunt afgerond

De opdracht voor het opzetten van een informatiepunt voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is gegund aan onderzoeks- en adviesbureau Oberon en de Universiteit Utrecht samen. Het informatiepunt moet vanaf dit voorjaar scholen gaan ondersteunen bij het gebruik van NCO-rapportages.

Lees verder

Helpdesk Nationaal Programma Onderwijs

Als medewerker van een school of schoolbestuur kunt u met al uw (ondersteunings)vragen over het NP Onderwijs terecht bij de helpdesk van het ministerie van OCW. De helpdesk is sparringpartner bij vragen over de inzet van het NP Onderwijs binnen uw school of bestuur, en wordt bemenst door goed ingevoerde en ervaren onderwijsadviseurs. Zij kunnen (kritisch) meedenken en uw vragen over analyses, plannen en uitvoering beantwoorden.

Bel op werkdagen tussen 11:00 en 15:00 uur gratis (0800) 424 04 24, of mail naar info@nationaalprogrammaonderwijs.nl.

Vragen? Suggesties?

Hebt u vragen of suggesties voor deze nieuwsbrief? We houden ons graag aanbevolen. U kunt ze sturen naar nponderwijs@minocw.nl.

Wilt u deze nieuwsbrief delen met collega’s? Dat kan! Deel deze link: www.nponderwijs.nl/nieuwsbrief

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs