Onderzoek naar hefbomen voor kwaliteitsverbetering in het onderwijs

Samenvatting van een rapport dat antwoord geeft op de vraag in welke mate verschillen in prestaties tussen landen, scholen, leerkrachten en leerlingen toe te schrijven zijn aan afzonderlijke door het beleid en de scholen te beïnvloeden factoren.

Download het volledige rapport (PDF, 147 pagina’s, 1,2 MB)

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs