Hoe gebruikt u de menukaart van het NP Onderwijs?

Als schoolleider en schoolteam formuleert u doelen en kiest u interventies aan de hand van de menukaart. Nauwe afstemming met het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad is cruciaal.

In het voorjaar van 2022 scant u opnieuw hoe uw leerlingen ervoor staan en wat voor de aanpak van coronavertragingen nodig is. Op basis van de geactualiseerde schoolscan en gesprekken tussen leraren, ouders/verzorgers en leerlingen, kunt u het schoolprogramma bijstellen.

Interventies effectief inzetten

Bij elke keuze is van belang dat u weet waarom deze interventie gaat werken binnen uw context en past in uw veranderstrategie. De interventies geven u ook ruimte om de uitvoering aan te passen aan uw school.

Inspiratie voor de stappen van analyse naar interventiekeuze vindt u in een speciale praktijkkaart. Zo profiteert u optimaal van het NP Onderwijs.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs