De voorschoolse periode in het NP Onderwijs

In de voorschoolse periode biedt het Nationaal Programma Onderwijs de volgende mogelijkheden voor maatregelen.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma voorschoolse educatie

Kinderopvangorganisaties konden subsidie aanvragen om inhaal- en ondersteuningsprogramma’s te organiseren in aanvulling op hun bestaande reguliere aanbod voor voorschoolse educatie. Hiervoor was in 2021 € 10,7 miljoen beschikbaar.

Lees meer over de subsidie en de aanvraag op rijksoverheid.nl.

Maatregelen voorschoolse periode via gemeenten

Gemeenten krijgen de komende twee schooljaren (2021-2022 en 2022-2023) € 300 miljoen uit het NP Onderwijs. Dit geld kunnen zij inzetten voor verschillende bestedingsdoelen, waaronder de voorschoolse periode.

Zo zijn maatregelen mogelijk voor het inhalen van coronavertragingen opgelopen in de voorschoolse periode. Bijvoorbeeld het inhalen van uren voorschoolse educatie, extra begeleiding in de groep, en extra inspanningen voor toeleiding van kinderen.

Het gaat hier om activiteiten bedoeld voor kinderen die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie (VE) en al geïndiceerd zijn, én voor kinderen die volgens de gemeente onder de VE-doelgroep vallen maar nog niet geïndiceerd zijn.

Bekijk alle bestedingsdoelen en overige informatie voor gemeenten.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs