Bekostiging en subsidieregelingen basisonderwijs

Basisscholen krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs verschillende bedragen in de vorm van aanvullende bekostiging, en hebben diverse subsidies kunnen aanvragen.

Hieronder staan de regelingen voor het basisonderwijs. Bekijk ook die voor het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs, het voorgezet onderwijs en Caribisch Nederland.

Bekostiging voor het basisonderwijs in schooljaar 2022-2023

Bekostiging voor het basisonderwijs in schooljaar 2021-2022

Voor een overzicht van de bedragen en bekostiging per school uit het NP Onderwijs voor schooljaar 2021-2022, zie de informatietool 2021-2022.

Voor de arbeidsmarkttoelage schooljaar 2021-2022, zie de informatietool arbeidsmarkttoelage 2021-2022.

Subsidies voor het basisonderwijs

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs