Subsidie niet-ingeschreven jeugdigen, adviesbrief PPJ en OCW Dichtbij

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan kinderen en jongeren die om diverse redenen niet bij een school staan ingeschreven. Het Nationaal Programma Onderwijs heeft onder de noemer ‘WEL in ontwikkeling’ geld beschikbaar om de afstand van deze groep tot het onderwijs te verkleinen. Lees hieronder meer over de voorwaarden voor de subsidie. Het verhaal over twee niet-ingeschreven jongens die graag weer willen gaan leren laat zien hoe de subsidie hen verder op weg zou kunnen helpen.

Verder vraagt het Platform Perspectief Jongeren in zijn derde adviesbrief aan de ministers Dijkgraaf en Wiersma aandacht voor het mentaal welzijn van studenten in mbo en ho. Het mentaal welzijn van leerlingen in po en vo kwam uitgebreid ter sprake op de recente bijeenkomsten van OCW Dichtbij in Alkmaar, Sittard en Amersfoort, waarvan u hier een verslag vindt.

Tweede subsidieronde voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren

Van 1 april tot en met 15 mei 2023 wordt onder de noemer ‘WEL in Ontwikkeling’ een tweede inschrijfronde opengesteld voor de subsidie vanuit het NP Onderwijs voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren. Deze ronde is uitsluitend bedoeld voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs die in de eerste subsidieronde geen aanvraag hebben ingediend. Zij kunnen zo alsnog subsidie aanvragen om aan dit project deel te nemen.

Lees meer over WEL in Ontwikkeling en de subsidieregeling

De weg terug naar school

In Nederland wonen jeugdigen die niet ingeschreven staan op een school, maar misschien wel perspectief op onderwijs of ontwikkeling hebben als zij hiervoor meer mogelijkheden krijgen. Het project WEL in Ontwikkeling wil nieuwe beweging creëren in situaties die zijn vastgelopen of waarin jeugdigen zich onvoldoende kunnen ontwikkelen.

WEL in ontwikkeling is een project dat aansluit bij het NP Onderwijs. Het heeft een eigen website en nieuwsbrief.

Lees in een praktijkverhaal hoe ingewikkeld de weg terug naar school kan zijn

Logo WEL in Ontwikkeling

Derde adviesbrief Platform Perspectief Jongeren over mentaal welzijn in mbo en ho

Het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) heeft in maart 2023 een derde advies aangeboden aan de ministers Dijkgraaf en Wiersma. Dit advies gaat over het mentaal welzijn van jongeren in het mbo, hbo en wo en is gebaseerd op literatuurstudie en gesprekken met onderwijsmensen en jongeren zelf. Farid Tabarki, commissievoorzitter PPJ: “Studenten ervaren de bestaande hulp nu vaak als moeilijk vindbaar en versplinterd.” Het advies schetst welke impact het NP Onderwijs heeft en hoe de in gang gezette positieve veranderingen in mbo, hbo en wo kunnen worden geborgd.

Lees meer over Platform Perspectief Jongeren

NP Onderwijs: reflectie in de luwte van de storm

Grote leerachterstanden, ruzies en conflicten in de pauzes, personeelstekort. De meeste scholen zijn het er tijdens de bijeenkomsten van OCW Dichtbij in Alkmaar, Amersfoort en Sittard over eens: corona heeft onderliggende problemen aan het licht gebracht. Dit heeft geleid tot verschillende uitdagingen én oplossingen. “Hoe blijven we dit doen met minder geld en minder leraren?”

Lees welke lessen onderwijsprofessionals hebben geleerd en wat zij meegeven aan OCW

Mensen aan statafel

Oproep NRO: scholen gezocht voor onderzoek naar effecten kansrijke interventies

Heeft uw school interesse om in schooljaar 2023-2024 mee te doen aan een onderzoek om de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te versterken? Geef dit dan nu door aan het NRO. Deelnemende scholen krijgen de kosten van de interventies volledig vergoed en ontvangen een bijdrage voor hun deelname. Er zijn dertien veelbelovende interventies om uit te kiezen, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Het onderzoek is onderdeel van het NP Onderwijs.

Lees verder en meld uw school aan

Helpdesk Nationaal Programma Onderwijs

Als medewerker van een school of schoolbestuur kunt u met al uw (ondersteunings)vragen over het NP Onderwijs terecht bij de helpdesk van het ministerie van OCW. De helpdesk is sparringpartner bij vragen over de inzet van het NP Onderwijs binnen uw school of bestuur, en wordt bemenst door goed ingevoerde en ervaren onderwijsadviseurs. Zij kunnen (kritisch) meedenken en uw vragen over analyses, plannen en uitvoering beantwoorden.

Bel op werkdagen tussen 11:00 en 15:00 uur gratis (0800) 424 04 24, of mail naar info@nationaalprogrammaonderwijs.nl.

Vragen? Suggesties?

Hebt u vragen of suggesties voor deze nieuwsbrief? We houden ons graag aanbevolen. U kunt ze sturen naar nponderwijs@minocw.nl.

Wilt u deze nieuwsbrief delen met collega’s? Dat kan! Deel deze link: www.nponderwijs.nl/nieuwsbrief

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs