Aanvullende bekostiging uit het NP Onderwijs 2021-2022

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen uit het NP Onderwijs aanvullende bekostiging. Afhankelijk van de leerlingpopulatie krijgen scholen extra bedragen. De informatietool toont de precieze bedragen per school.
Apple-gebruikers: u hebt een applicatie nodig die .ods-rekenbladen opent.

Het totaalbedrag per school in de tool is gebaseerd op het leerlingenaantal van 1 oktober 2020. De definitieve aanvullende bekostiging staat in het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) dat elke school van DUO krijgt, en kan hiervan afwijken.

Bekijk ook de bedragen per schoolsoort en de bedragen voor Caribisch Nederland.

Toelichting op de verschillende bedragen

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs