Bekostiging en subsidieregelingen (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs

Scholen voor het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs verschillende bedragen in de vorm van aanvullende bekostiging, en hebben diverse subsidies kunnen aanvragen.

Hieronder staan de regelingen voor het speciaal onderwijs. Bekijk ook die voor het basisonderwijs, het voorgezet onderwijs en Caribisch Nederland.

Bekostiging voor het speciaal basisonderwijs in schooljaar 2022-2023

Bekostiging voor het speciaal basisonderwijs in schooljaar 2021-2022

Voor een overzicht van de bedragen en bekostiging per school uit het NP Onderwijs voor schooljaar 2021-2022, zie de informatietool 2021-2022.

Voor de arbeidsmarkttoelage schooljaar 2021-2022, zie de informatietool arbeidsmarkttoelage 2021-2022.

Bekostiging voor het (voortgezet) speciaal onderwijs in schooljaar 2022-2023

Bekostiging voor het (voortgezet) speciaal onderwijs in schooljaar 2021-2022

Voor een overzicht van de bedragen en bekostiging per school uit het NP Onderwijs voor schooljaar 2021-2022, zie de informatietool 2021-2022.

Voor de arbeidsmarkttoelage schooljaar 2021-2022, zie de informatietool arbeidsmarkttoelage 2021-2022.

Subsidies voor het speciaal onderwijs

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs