Aanvullende bekostiging voor scholen in Caribisch Nederland in schooljaar 2022-2023

Ook in Caribisch Nederland krijgen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs aanvullende bekostiging uit het Nationaal Programma Onderwijs.

Hieronder staan de regelingen voor Caribisch Nederland. Bekijk ook die voor het basisonderwijs, het voorgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs in Europees Nederland.

De aanvullende bekostiging voor schooljaar 2022-2023 in Caribisch Nederland is:

  • $ 1.333,84 per leerling op Bonaire;
  • $ 1.547,26 per leerling op Sint Eustatius en Saba (door correctie voor hoger loon- en prijspeil).

Het bedrag per leerling is anders opgebouwd en hoger dan in Europees Nederland. Dit omdat Caribisch Nederland inclusief onderwijs heeft, en een ander, kleinschaliger beleid voor achterstanden en nieuwkomers.

Bedragen voor schooljaar 2022-2023 in Caribisch Nederland
BRIN Naam school Bedrag
28PW Basisschool de Pelikaan $ 481.517,31
30GK Kolegio Kristu Bon Wardador $ 546.875,61
30GL Skol Amplio Papa Cornes $ 517.531,07
30GM Kolegio San Bernardo $ 337.462,27
30GN Kolegio San Luis Bertran $ 197.408,76
30GP Kolegio Rayo di Solo (v/h Reina Beatrix) $ 453.506,61
30GT Kolegio Strea Briante (v/h Watapana) $ 70.693,68
30HH Bethel Methodist School $ 181.029,17
30HJ Governor de Graaff School Foundation $ 61.890,31
30HK Seventh Day Adventist School $ 114.497,08
30HL Golden Rock School $ 139.253,21
30HN Sacred Heart School $ 269.222,86
30GV Gwendoline van Puttenschool $ 389.908,98
30GU Saba Comprehensive School $ 191.859,97
30GR Scholengemeenschap Bonaire $ 2.679.690,51

De bedragen voor schooljaar 2022-2023 worden in oktober 2022 in één keer uitbetaald.

Bekostiging voor Caribisch Nederland in schooljaar 2021-2022

Voor een overzicht van de bedragen en bekostiging per school uit het NP Onderwijs voor schooljaar 2021-2022, zie de bedragen voor Caribisch Nederland 2021-2022.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs