Bestedingsdoelen van gemeenten in het NP Onderwijs

Het budget dat u als gemeente krijgt, moet u inzetten om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen hebben opgelopen als gevolg van de coronapandemie.

De exacte bestedingsdoelen staan in de regeling voor de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs. Als gemeente beslist u zelf ove de inzet van de middelen binnen deze kaders. De bedoeling is dat uw maatregelen zo veel mogelijk aansluiten op de behoeften van kinderen in uw gemeente en bij de interventies die scholen al uitvoeren. Het gaat om achterstanden op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak.

Welke rol kunt u als gemeente spelen?

Het is belangrijk dat u met scholen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en (jeugdgezondheids)zorg bespreekt hoe u hen kunt helpen, met aanvullende programma’s, begeleiding of kennisdeling. U kunt ook met bijvoorbeeld bibliotheken en andere lokale partijen bekijken wat zij kunnen doen. Wij hebben scholen gevraagd vroegtijdig contact met u als gemeente te zoeken, omdat u een belangrijke partner bent bij het opstellen en uitvoeren van de schoolplannen.

U kunt uw aanpak bespreken in de Lokale Educatieve Agenda en in gesprekken met samenwerkingsverbanden over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

Stappenplan voor samenhangende aanpak

Samen met alle betrokkenen kunt u als gemeente een samenhangende aanpak ontwikkelen om de jeugd na de coronatijd nieuw perspectief te bieden. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft hiervoor een stappenplan, dat helpt de krachten te bundelen, beter te doen wat kinderen en jongeren nodig hebben, de gezamenlijke opgave te vertalen naar een concreet plan, en duurzame resultaten voor de jeugd te bereiken.

Bestedingsdoelen

Het is de bedoeling dat u het geld inzet voor een of meer van de onderstaande maatregelen. De exacte bestedingsdoelen staan in de regeling voor de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs