Bestedingsdoelen van gemeenten in het NP Onderwijs

Het budget dat u als gemeente krijgt, moet u inzetten om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen hebben opgelopen als gevolg van de coronapandemie. De exacte bestedingsdoelen komen in een speciale regeling.

Uw maatregelen moeten aansluiten op de behoeften van kinderen in uw gemeente en bij de interventies die scholen al uitvoeren. Het gaat om achterstanden op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak.

Welke rol kunt u als gemeente spelen?

Het is belangrijk dat u met scholen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere lokale partijen bespreekt hoe u hen kunt helpen, met aanvullende programma’s, begeleiding of kennisdeling. Wij hebben scholen ook gevraagd vroegtijdig contact met u als gemeente te zoeken, omdat u een belangrijke partner bent bij het opstellen en uitvoeren van de schoolplannen.

U kunt uw aanpak bespreken in de Lokale Educatieve Agenda en in gesprekken met samenwerkingsverbanden over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

Stappenplan voor samenhangende aanpak

Samen met alle betrokkenen kunt u als gemeente een samenhangende aanpak ontwikkelen om de jeugd na de coronatijd nieuw perspectief te bieden. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft hiervoor een stappenplan, dat helpt de krachten te bundelen, beter te doen wat kinderen en jongeren nodig hebben, de gezamenlijke opgave te vertalen naar een concreet plan, en duurzame resultaten voor de jeugd te bereiken.

Bestedingsdoelen

Het is de bedoeling dat u het geld inzet voor een of meer van de onderstaande maatregelen. Na de zomer publiceert OCW een regeling waarin de exacte bestedingsdoelen staan; zie ook de brief die in juli aan alle gemeenten is verstuurd.