Ondersteuning voor gemeenten in het NP Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs biedt scholen en gemeenten inhoudelijke ondersteuning.

Er zijn onder meer een helpdesk, webinars en een kenniscommunity. Specifiek voor gemeenten zijn er de volgende vormen van ondersteuning:

Ondersteuningstraject voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Via het GOAB-ondersteuningstraject kunt u deelnemen aan aanvullende kenniskringen en bijeenkomsten over het NP Onderwijs. Ook wordt kennis gedeeld via de website www.goab.eu.

Gelijke Kansen Alliantie (GKA)

De GKA intensiveert haar aanpak met lokale agenda’s. Na de zomervakantie verdubbelt de alliantie haar bereik van 50 naar 100 gemeenten. De GKA zal een aanpak voor kennisdeling formuleren en landelijke thema-agenda’s opzetten.

Lees meer op www.gelijke-kansen.nl. Op die website vindt u nu al een overzicht van effectieve interventies uit de GKA-gemeenten.

Met Andere Ogen (MAO)

Via MAO delen onder meer inspiratieregio’s kennis en kunde, dilemma’s en successen waar het gaat om vergroting van ontwikkelingskansen voor kinderen.

Extra ondersteuning voor kleinere gemeenten

Voor kleinere gemeenten met een bovengemiddeld aantal achterstandsleerlingen komt er extra ondersteuning beschikbaar. Informatie daarover volgt in de loop van schooljaar 2021-2022.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs