Wetenschappelijke expertgroep monitoring en evaluatie funderend onderwijs

Een onafhankelijke wetenschappelijke expertgroep begeleidt het ministerie van OCW bij de meerjarige monitoring van het NP Onderwijs in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Waarom is er een wetenschappelijke expertgroep?

De wetenschappelijke expertgroep draagt eraan bij dat de monitoring en de evaluatie van het programma grondig en verantwoord verlopen, en dat het ministerie van OCW op basis van de onderzoeksresultaten valide conclusies trekt.

De wetenschappelijke expertgroep geeft op verzoek van OCW:

 • feedback op de onderzoeksopzet voor de monitoring en de evaluatie van het programma;
 • feedback op de opzet van deelonderzoeken, zoals de effectmeting;
 • een oordeel over de validiteit van de opzet van deelonderzoeken;
 • een beoordeling van de robuustheid en de duiding van (tussentijdse) onderzoeksresultaten.

Ook kan de wetenschappelijke expertgroep op basis van onderzoeksresultaten een voorstel doen voor aanvullend onderzoek. Zolang het NP Onderwijs loopt, komt de wetenschappelijke expertgroep gemiddeld 4 tot 6 keer per jaar bijeen.

Wie zitten er in de wetenschappelijke expertgroep?

De expertgroep bestaat uit 6 wetenschappers die expertise op verschillende onderzoeksterreinen inbrengen. Dit zijn:

 • Lex Borghans (voorzitter), hoogleraar Arbeidseconomie en sociaal beleid Universiteit Maastricht;
 • Jonneke Bolhaar, sectorhoofd Arbeid, onderwijs en pensioenen CPB;
 • Catrin Finkenauer, hoogleraar Jeugdstudies Universiteit Utrecht;
 • Eveline Crone, hoogleraar Ontwikkelingsneurowetenschap in de maatschappij Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar Neurocognitieve ontwikkelingspsychologie Universiteit Leiden;
 • Bowen Paulle, assistent-hoogleraar Onderwijssociologie Universiteit van Amsterdam;
 • Paulien Meijer, hoogleraar en wetenschappelijk directeur Radboud Docenten Academie.

Welke begeleiding is er nog meer?

Het is belangrijk dat de monitoring en evaluatie van het NP Onderwijs kunnen rekenen op draagvlak van het veld. Daarom organiseert het ministerie van OCW regelmatig focusgroepen om onderzoeksresultaten samen met het veld te duiden. Ook is er een stuurgroep met vertegenwoordigers uit het funderend onderwijs. Het Platform Perspectief Jongeren adviseert het ministerie van OCW op het gebied van maatschappelijke segregatie en kansenongelijkheid onder jongeren als gevolg van corona.

 • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs