Funderend onderwijs

Funderend onderwijs

Ongeveer € 5,8 miljard uit het NP Onderwijs gaat in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 naar scholen in het primair en het voortgezet onderwijs en naar gemeenten. Het is de bedoeling dat zij tot uiterlijk schooljaar 2024-2025 met dit geld leerlingen helpen om door corona ontstane leervertragingen of vertragingen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en welzijn in te lopen.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs