Hoe is de menukaart van het NP Onderwijs opgebouwd?

Als schoolleider en schoolteam formuleert u doelen en kiest u interventies uit de menukaart die het best bij uw situatie passen. De opbouw van de menukaart helpt u hierbij.

Menukaart ingedeeld in doelgebieden

De interventies in de menukaart zijn ingedeeld in doelgebieden A, B, C, D en E: meer onderwijs, effectievere inzet van onderwijs, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling, executieve functies en inzet van personeel, plus een doelgebied F: faciliteiten/randvoorwaarden.

  • Per doelgebied A tot en met E vindt u interventies die in internationaal onderzoek effectief zijn gebleken. In Nederland zijn ze kansrijk bij de aanpak van coronavertragingen in alle onderwijssoorten in het funderend onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs inclusief beroepsgericht onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
  • Bij doelgebied F vindt u activiteiten die randvoorwaarde kunnen zijn voor de interventies onder A tot en met E of deze interventies ondersteunen.

Deze indeling is ook van belang als uw schoolbestuur de inzet van middelen verantwoordt.

Doelgebieden met typen interventies

Binnen de verschillende doelgebieden vindt u verschillende typen interventies waaruit het NP Onderwijs u laat kiezen. Concretiseringen of verbijzonderingen van deze typen staan niet op de menukaart.

  • Wilt u leerwinst behalen, bij algemeen vormende vakken óf bij beroepsgerichte vakken en vormen van praktijkleren zoals stages? Kijk dan bij de interventies vooral naar het effect dat u ervan mag verwachten.
  • Er is een aparte algemene pagina over interventies voor welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.
  • Als u voorbeelden kent van een concretere invulling van een interventie op de menukaart die effectief is, kunt u die ook met geld uit het NP Onderwijs inzetten.
  • De kans is groot dat u in de menukaart een interventie herkent die u nu al uitvoert of van plan bent uit te voeren om coronavertragingen aan te pakken. Dat bevestigt dan dat u een kansrijke interventie hebt gekozen. U kunt geld uit het NP Onderwijs dus daaraan besteden.
  • De beschrijvingen van interventies kunnen activiteiten benoemen die vallen buiten de doelen van de bekostiging voor het NP Onderwijs. Voor de besteding van de middelen uit het NP Onderwijs blijven de voorwaarden uit de bekostingsregeling gelden.

Wilt u interventies uit de menukaart naast elkaar in uw browser bekijken?
Houd de
ctrl-toets ingedrukt terwijl u een link aanklikt. Er verschijnt dan een muismenu waarin u de link in een nieuw venster kunt openen. Rangschik daarna de geopende vensters in uw scherm.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs