Interventies kiezen in het funderend onderwijs (menukaart)

Van april tot juni formuleren schoolleiding en leraren, in gesprek met bestuur, gemeente, ouders en anderen, de doelen voor het programma voor komend schooljaar. Ze kiezen uit de menukaart interventies die het best bij de situatie passen; die kunnen anders zijn dan het jaar ervoor.

De interventies hieronder kunt u met geld uit het NP Onderwijs inzetten in het funderend onderwijs. De linkjes verwijzen naar Onderwijskennis.nl.

Soort interventie Effect Bewijs Kosten

A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Voor- en vroegschoolse interventies
Uitbreiding onderwijs +3 ✓✓ €€€
Zomer- of lentescholen +3 ✓✓ €€€

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Toe te passen bij algemeen vormende vakken, maar vaak ook bij beroepsgerichte vakken

Een-op-een-begeleiding (intensief en individueel, door leraar, onderwijsassistent of andere volwassene) +5 ✓✓✓ €€€
Individuele instructie (opdrachten en begeleiding per leerling) +4 ✓✓
Instructie in kleine groepen +4 ✓✓✓ €€
Directe instructie
Leren van en met medeleerlingen +5 ✓✓✓✓
Feedback +6 ✓✓✓✓
Beheersingsgericht leren +5 ✓✓
Technieken voor begrijpend lezen +6 ✓✓✓✓
Gesprokentaalinterventies +6 ✓✓✓✓
Fonemisch bewustzijn +5 ✓✓✓✓✓
Schrijfonderwijs
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

Soort interventie Effect Bewijs Kosten
Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen
Sportieve activiteiten +1 ✓✓✓ €€€
Cultuureducatie +3 ✓✓✓

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen

Metacognitie en zelfregulerend leren +7 ✓✓✓✓
Samenwerkend leren +5 ✓✓✓

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning

Klassenverkleining +2 €€€€€
Onderwijsassistenten/instructeurs +4 ✓✓✓ €€€

F. Faciliteiten en randvoorwaarden

Activiteiten die randvoorwaardelijk/ondersteunend zijn voor interventies onder A-E
Ouderbetrokkenheid +4 ✓✓✓✓

Interventies naast elkaar in uw browser bekijken?
Houd de
ctrl-toets ingedrukt terwijl u een link aanklikt. Er verschijnt een muismenu waarin u de link kunt openen in een nieuw venster. Rangschik daarna de geopende vensters in uw scherm.

Aan de slag met het NP Onderwijs

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs