Bekostiging en monitoring door het ministerie van OCW

Elke school in het funderend onderwijs krijgt uit het NP Onderwijs extra middelen om bewezen interventies in te zetten voor het herstel van coronagerelateerde vertragingen bij leerlingen. Het ministerie van OCW monitort de voortgang van het NP Onderwijs op stelselniveau.

Aan de slag met het NP Onderwijs

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs