Nationaal Programma Onderwijs

Met deze nieuwsbrief houdt het ministerie van OCW u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het NP Onderwijs voor het primair en voortgezet onderwijs. Hij bevat beleidsinformatie, praktische handvatten, ervaringen uit de praktijk en een overzicht van relevante momenten en activiteiten.

De nieuwsbrief verschijnt vanaf januari 2022 circa 6 keer per jaar, afhankelijk van de actualiteit.

18 edities

 1. Bekijk de derde voortgangsrapportage van het NP Onderwijs

  Vandaag is de derde voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs gepubliceerd op onze website. In deze nieuwsbrief ...

  Nationaal Programma Onderwijs

 2. Opnieuw van start

  Welkom terug! We staan weer aan de start van een nieuw schooljaar. In deze editie vindt u belangrijke aanvullingen op de ...

  Nationaal Programma Onderwijs

 3. In gesprek met het onderwijs!

  Beste lezer, Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar! We blikken terug op de NP Onderwijs-dialoogsessie van ...

  Nationaal Programma Onderwijs

 4. Betrokkenheid ouders en leerlingen, en de rol van de MR

  Beste lezer, Hoe gaat u als school samen met de leerling en ouders zo goed mogelijk het gesprek aan over hun welbevinden? En over ...

  Nationaal Programma Onderwijs

 5. Aan de slag met de NP Onderwijs! De menukaart: wat is er veranderd?

  Beste lezer, Aan de slag met het NP Onderwijs! Hoe zetten de scholen de NP Onderwijs-middelen in en hoe ervaren de leerlingen hun ...

  Nationaal Programma Onderwijs

 6. Oproep actualiseren schoolscan & bekijk de vernieuwde webpagina po en vo

  Beste lezer, In deze nieuwsbrief doen we een oproep voor het actualiseren van de schoolscan en schoolprogramma. Door de ...

  Nationaal Programma Onderwijs

 7. Nieuwsflits: bijsturing NP Onderwijs: verdeling middelen en verlenging van de bestedingstermijn

  25 februari 2022 Vandaag is de Kamerbrief ‘Bijsturing NP Onderwijs: verdeling middelen en verlenging van de bestedingstermijn’ ...

  Nationaal Programma Onderwijs

 8. Nieuwsbrief primair en voortgezet onderwijs: vooruitblik 2022 & leraren en schoolleiders aan het woord

  Beste lezer, In deze nieuwsbrief, specifiek over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor het primair en voortgezet ...

  Nationaal Programma Onderwijs

Ga naar

 • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs